Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Начало

 Новини


Езиков Център МАЛВИНА записва ученици за учебната 2018/2019 година в следните нива на обучение:

  • Beginner 1
  • Beginner 2
  • Beginner 3
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Lower Intermediate
  • Intermediate
  • FCE

Обучението в нива Beginner 1,2,3  се осъществява по системите

Jolly Phonics, Jolly Grammar и Family & Friends

В нивата Elementary, Pre-Intermediate и Lower Intermediate обучението е по системата Eyes Open

В ниво Intermediate се работи по системата Solutions

В ниво FCE използваме системата Ready for First

На вече изучавалите английски език, се определя нивото, за да продължат и развиват знанията си.

Учебните материали са оригинални издания на издателствата Oxford University Press, Cambridge University Press, Jolly Learnng Ltd. и Macmillan

Learn & have fun!