Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Английски език за Деца в Предучилищна Възраст

Обучението във възрастта между 3 и 7 години е структурирано по забавен тематичен и игрови модел. Използваме песнички, рими, стихчета, игри и богат набор от нагледни материали. Целта в този възрастов период е децата да се заинтригуват и забавляват, докато неусетно научават първите си думички и изрази на Английски език. Обучението е индивидуално или в малки групи.