Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Английски език за Ученици

Обучението в нива Beginner 1,2,3  се осъществява по системите

Jolly Phonics, Jolly Grammar и Family & Friend

В нивата Elementary, Pre-Intermediate и Lower Intermediate обучението е по системата Eyes Open

В ниво Intermediate се работи по системата Solutions

В ниво FCE използваме системата Ready for First

Учебните материали са оригинални издания на издателствата Oxford University Press, Cambridge University Press, Jolly Learnng Ltd. и Macmillan

  Децата от първи до трети клас работят по системите Jolly Phonics, Jolly Grammar и Family & Friends за съответното ниво.

При началното ограмотяване използваме програмата Jolly Phonics. Това е нова, алтернативна и изключително успешна система за ограмотяване по фонетичен метод. В процеса на обучението се усвояват Пет Основни Умения за Четене и Писане:

1.Изучаване на звуковете и буквите

2.Изучаване правилното изписване на буквите

3.Изолиране на звукове

4.Разпознаване на звуковете в думите

5.Правопис на трудните думи

Всеки звук се изучава със специално движение, история и песничка. Децата запомнят звука, а не името на буквата. Звуковете са разделени на седем групи. Децата започват да четат отделни думи веднага, след като изучат първите шест звука. Използват се оригинални материали на издателство Jolly Learning Ltd., които включват: Учебни комплекти, нагледни материали, обучителни карти и книжки за прочит.

В този начален етап наблягаме на усвояването на базови навици за учене и организация на ученето. Това включва: организация на учебните материали – водене на тетрадка-речник, писане на домашни, откриване на оптимален, за всяко дете, начин за учене на нови думи и запознаване с транскрипцията.

Учениците от четвърти до шести клас продължават по системата Eyes Open за съответното ниво, която също се състои от учебник и учебна тетрадка. В тези нива основните акценти са затвърждаване на основните граматични времена, четене с разбиране, разширяване на речника, писане на съчинения по зададени тема и модел, писане на проекти и стимулиране на свободното изразяване на собствено мнение по определени вече дискутирани въпроси. Към всеки урок има няколко видео урока по различни интересни теми.

Тийнейджърите  надграждат знанията си по системата Solutions. Тук основните приоритети са свободно използване на вече изучените езикови структури, писане на различни видове съчинения, дискутиране на въпроси по различни житейски теми и свободно  аргументирано изразяване на собствено мнение по въпроси от зададените теми.

Нивото FCE  е  подготовка за явяване на изпита на университета Кембридж с цел придобиване на международно признатия сертификат за владеене на Английски език First Certificate in English. Стойността на този документ е доказателство за владеене на Английски език на ниво В2. Признава се за кандидатстване за работа. В рамките на обучението се използва  системата Ready for First, както и допълнителни материали за повече изпитна практика, а също така и правене на пробни тестове, които симулират реалната изпитна обстановка. Компонентите на този изпит са пет: Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Граматика, Писане на съчинения и Диалог. Всеки от тях съдържа няколко езикови задачи и се прави за определено време. По време на подготовката се отработва изпълнението на всяка езикова задача за определеното време.

Search