Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Английски език за Ученици

Децата от първи до трети клас работят по системата Family & Friends за съответното ниво, която се състои от Учебник и Учебна тетрадка. При началното ограмотяване използваме допълнителна книжка за изучаване на азбуката. В този период наблягаме на усвояването на базови навици за учене и организация на ученето. Това включва организация на учебните материали – водене на тетрадка-речник, писане на домашни, откриване на оптимален начин за учене на нови думи и запознаване с транскрипцията.

Учениците от четвърти до шести клас учат по системата Oxford Heroes за съответното ниво, която също се състои от учебник и учебна тетрадка. В тези нива основните акценти са затвърждаване на основните граматични времена, четене с разбиране, разширяване на речника, писане на съчинения по зададени тема и модел, писане на проекти и стимулиране на свободното изразяване на собствено мнение по определени вече дискутирани въпроси.

Учениците от по-горните класове надграждат знанията си по системата Solutions. Тук основните приоритети са свободно използване на вече изучените езикови структури, писане на различни видове съчинения, дискутиране на въпроси по различни житейски теми и свободно  аргументирано изразяване на собствено мнение по въпроси от зададените теми.

Нивото FCE  е  подготовка за явяване на изпита на университета Кембридж с цел придобиване на международно признатия сертификат за владеене на Английски език First Certificate in English. Стойността на този документ е доказателство за владеене на Английски език на ниво В2. Признава се за кандидатстване за работа. В рамките на обучението се използва  системата Ready for First, както и допълнителни материали за повече изпитна практика, а също така и правене на пробни тестове, които симулират реалната изпитна обстановка. Компонентите на този изпит са пет: Четене с разбиране, Слушане с разбиране, Граматика, Писане на съчинения и Диалог. Всеки от тях съдържа няколко езикови задачи и се прави за определено време. По време на подготовката се отработва изпълнението на всяка езикова задача за определеното време.