Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

За нас


Център за Чужди езици и Приложни изкуства „Малвина“
е създаден през 2009 година като уютно и приятно място за потопяване в атмосферата на Английския език и култура. Целта ни е тук всички деца да се чувстват спокойни и без напрежение да усвояват необходимите знания според своя собствен темп и ритъм на учене.

Преподавателите се отнасят с уважение към различните типове темперамент и интелигентност на децата. Гъвкавият подход и креативните им идеи допринасят за оптималната успеваемост на всеки ученик.

Работим с оригинални английски учебни системи, чрез които учениците последователно надграждат своите знания всяка учебна година. За начинаещите в ограмотяването използваме фонетичния метод, който дава най-добри резултати. Това е оригинален подход, който се използва от самите англичани и подпомага разбирането и усвояването на специфичните особености при писане и четене на Английски език.

Песните, игрите, историите и празничните уроци обогатяват и разнообразяват  учебното съдържание и създават реална представа за практическата полза от езика.

Нашата мисия е да  възпитаме у децата любов към ученето на чужд език, да ги запознаем с друга различна от българската култура, да им създадем ценни навици за учене и формиране на собствено мнение, да обогатим тяхната обща култура, за да бъдат добре подготвени хора в глобалното общество, в което живеем.