Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Английски език за Деца в Предучилищна Възраст

Обучението във възрастта между 3 и 7 години е структурирано по забавен тематичен и игрови модел. Използваме песнички, рими, стихчета, игри и богат набор от нагледни материали. Целта в този възрастов период е децата да се заинтригуват и забавляват, докато неусетно научават първите си думички и изрази на Английски език.

Jolly English

В периода 6-7 години може да се започне начално ограмотяване по програмата Jolly  English. Това е фонетична програма за ограмотяване на малки деца по фонетичен метод. Тепърва навлизаща в България, програмата дава изключително добри резултати. 

В процеса на обучение децата усвояват първите три Основни Умения за Четене:

1.Изучаване на звуковете и буквите

2.Изолиране на звукове

3.Разпознаване на звуковете в думите

 

Всеки звук се изучава със специално движение, история и песничка. Децата запомнят звука, а не името на буквата. Звуковете са разделени на седем групи. Децата започват да четат отделни думи веднага, след като изучат първите шест звука.

Използват се оригинални учебни материали на издателство Jolly Learning Ltd. , които включват: учебни комплекти, нагледни материали, обучителни карти и книжки за прочит.

Обучението се провежда в две форми: индивидуално или в малки групи до 3 деца.

Learn & have fun!