Център за Чужди Езици и Приложни Изкуства

тел. 0897 545 946; e-mail: office@malvina-school.com

Контакти

кв. Изгрев

ул. Фредерик Жолио Кюри №20

Телефон  0897 545 946

Имейл: office@malvina-school.com

Facebook